Joeles-bnr300px05
Joeles-bnr300px02
Joeles-bnr300px04
Joeles-bnr300px01
Joeles-bnr300px03
previous arrow
next arrow
PlayPause

Bent u bedrijfs- of gebouweigenaar en wilt u energie besparen? Of moet u aan allerlei wettelijke verplichtingen voldoen? Wij geven u onafhankelijk en vakkundig energiebesparingsadvies.

Soorten energiebesparingsadvies

Joeles onderscheidt verschillende soorten energiebesparingsadviezen voor bedrijven, gebouwen of woningen:

 • Een energiescan. Dit is een energiebesparingsonderzoek ‘light’. Bijvoorbeeld wanneer u ‘laag hangend fruit’ wilt ontdekken. Klik hier [link volgt] voor meer informatie over energiescans.
 • Een EPA maatwerkadvies voor woningen. Bijvoorbeeld wanneer u de energie-index (en zo de huuropbrengst) van uw woningportefeuille wil verbeteren. Klik hier voor meer informatie over EPA-W maatwerkadvies.
 • Een EPA maatwerkadvies voor utiliteitsbouw. Utiliteitsbouw betreft gebouwen, bijvoorbeeld kantoren, winkels, scholen, hotels. Bijvoorbeeld wanneer u het energielabel van uw kantoor wil verbeteren. Klik hier voor meer informatie over EPA-U maatwerkadvies.
 • Een rapportage in het kader van de informatieplicht energiebesparende maatregelen conform de wet milieubeheer, danwel het activiteitenbesluit. Bijvoorbeeld wanneer u aan de informatieplicht moet voldoen. Klik hier voor meer informatie over deze rapportage.
 • Een energieaudit zoals de EED (European Energy Directive) dit vraagt. Klik hier voor meer informatie over deze Energieaudit.

Een energiebesparingsadvies kan verplicht zijn

Met betrekking tot energiebesparingsadviezen kunnen diverse verplichtingen bestaan. Een opsomming hiervan (niet limitatief):

 • Bedrijven en organisaties die meer dan 50.000 kWh stroom verbruiken of meer dan 25.000 m3 gas moeten op grond van de Wet Milieubeheer/het Activiteitenbesluit voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Er zijn enkele uitzonderingn.
 • Grote bedrijven met meer dan 250 FTE’s in Nederland (en een jaaromzet van meer dan 50 mln) moeten verplicht eens per vier jaar een energieaudit  uitvoeren. Ook hier zijn enkele uitzonderingen.
 • Kantoorpanden mogen vanaf 2023 niet meer worden gebruikt als ze niet minimaal een energielabel C hebben. Om antwoord te geven op de vraag welke maatregelen u moet nemen om hieraan te voldoen zult u een EPA-U maatwerkadvies nodig hebben.

 MG 2763 verkleind 2

Onze wijze van werken

Wanneer wij voor u een energiebesparingsonderzoek mogen maken is de wijze van werken als volgt:

 • We maken een afspraak met u op locatie
 • Tijdens de afspraak inventariseren wij kenmerken die van invloed zijn op het energieverbruik
 • Wij verwerken de gegevens
 • Wij sturen u een schriftelijke rapportage met onze bevindingen.
 • Wij bellen u om te checken of het advies duidelijk is en beantwoorden eventuele vragen.

Inhoud energiebesparingsadvies

Een energiebesparings onderzoek kan, afhankelijk van de soort, de volgende onderdelen bevatten:

 • Een opname,
 • Een analyse van het historische energieverbruik
 • Een analyse van het huidige energieverbruik (benchmarking)
 • Beschrijving van gebouw en installaties en primair proces
 • Voorstellen voor te nemen maatregelen om het energieverbruik te verminderen. En voorstellen voor de inzet van duurzame energie. Een en ander voorzien van raming van investering en opbrengsten (vermeden energiekosten). Waaruit dan een terugverdientijd kan worden herleid.
 • Nalopen van de van toepassing zijnde erkende maatregelen
 • Een toelichting van de voorgestelde maatregelen
 • Het besparingspotentieel

 

 

 

Joeles Energy Solutions
Jan Provostlaan 72
3723 RD  Bilthoven

T 030 200 02 10
info@joeles.nl
KvK 30277308