Joeles-bnr300px05
Joeles-bnr300px02
Joeles-bnr300px04
Joeles-bnr300px01
Joeles-bnr300px03
previous arrow
next arrow
PlayPause

Bent u met uw bedrijf of organisatie EED plichtig? Deze geldt voor grote bedrijven of organisaties. Dit is een bedrijf wat in Nederland meer dan 250 FTE’s heeft. Of als de omzet groter of gelijk is aan €50 miljoen in combinatie met een balanstotaal van meer dan €43 miljoen. Leest u verderop meer hierover.

De EED (Energy Efficiency Directive) is door de Europese Unie verplichte energieonderzoek. Eens per vier jaar moeten deze een energieaudit ondergaan om kosten-efficiënte maatregelen voor energiebesparing te ontdekken.

Joeles helpt u graag en vakkundig  om aan uw verplichting te voldoen. Ook geven wij u nuttige adviezen. Vul het formulier in of laat ons u bellen.

Direct prijs aanvragen

Wanneer bent u EED plichtig?

Er is in diverse situaties sprake van vrijstelling van de verplichting:

 • Als u deelneemt aan de MJA3 (Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020) of de MEE (Meerjarenafspraak energie-efficiënte ETS- ondernemingen).
 • Of als u een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem (energiemanagementsysteem ISO50001 of milieumanagementsysteem ISO14000 met aanvullende module 14051) hebt.
 • Of als u een bepaald duurzaamheidskenmerk hebt, bijvoorbeeld Milieuthermometer Zorg, BREEAM of CO2-prestatieladder (vanaf nivo 3).

Op de website van RVO kunt u een stappenplan  vinden wat u meer in detail helpt om te bepalen of uw bedrijf in aanmerking komt voor de verplichting.

Wat is een EED energieaudit?

De EED ziet op het energieverbruik voor gebouwen, installaties, primair proces en vervoer. De EED kent alleen een verplichting om besparingskansen in beeld te brengen. De verplichting om energiebesparende maatregelen uit voeren volgt uit bestaande wetgeving; het activiteitenbesluit.

De rapportage van de energieaudit dient te worden ingediend bij het betrokken bevoegd gezag. Dat kunnen zijn de gemeente, provincie of de Regionale Omgevingsdiensten. Alleen die  kan goed- of afkeuren. Soms is sprake van betrokkenheid van vele bevoegd gezagen (bijv winkelketens). Voor die situaties geldt een aparte aanpak, de concernaanpak (link is naar overheidsinformatie).

Ook voor zorgorganisaties is een specifieke aanpak beschikbaar, ontwikkeld door Milieu Platform Zorg; het zogenaamde ‘format energie audit zorg’.

Onze werkwijze

Onze werkwijze is als volgt:

 • wij vragen bij u gegevens op grond waarvan we een voorstel maken voor aanpak van de energieaudit.
 • Deze bespreken wij met u en het bevoegd gezag, zodat duidelijk is wat de omvang van de werkzaamheden zijn.
 • Tot hier verrichten wij werkzaamheden tegen vergoeding van een af te spreken uurtarief. Als dan bekend is wat de omvang van de werkzaamheden is maken we een prijsaanbieding voor u.
 • We bezoeken de afgesproken locaties en nemen deze op.
 • Er worden normaliter drie soorten rapporten gemaakt; een concernrapport, een of meerdere rapportages van de grote locaties en meestal een verzamelrapport van (een selectie van) kleine locaties.
 • Wij zenden u de concept rapportages.
 • Na bespreking met u kunnen de rapportages aan het bevoegd gezag worden verzonden.

In de rapportages komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Een beschrijving van bouwkundige en installatietechnische kenmerken van de gebouwen , het primair proces en vervoer.
 • Het huidige energieverbruik.
 • Voorstellen voor te nemen maatregelen voorzien van schatting investering, opbrengst en dus terugverdientijd. En de CO2 besparingen.
 • Bij grote locaties en energiebesparingspotentieel.

Houdt u er rekening mee dat er behoorlijk wat gegevens gevraagd worden vooral (maar niet alleen) inzake energiestromen van gebouwen, installaties en vervoer.

 

Joeles Energy Solutions
Jan Provostlaan 72
3723 RD  Bilthoven

T 030 200 02 10
info@joeles.nl
KvK 30277308