Joeles-bnr300px05
Joeles-bnr300px02
Joeles-bnr300px04
Joeles-bnr300px01
Joeles-bnr300px03
previous arrow
next arrow
PlayPause

Per 1 januari 2021 is de methode om energielabels vast te stellen gewijzigd. De website wordt hier binnenkort op aangepast.

Wat is een energielabel utiliteitsbouw nieuwbouw?

Ook voor nieuwbouwprojecten is het verplicht een energielabel utiliteitsbouw nieuwbouw af te geven bij oplevering. Dit is dus een aandachtspunt voor ontwikkelaars en aannemers.

Een energielabel nieuwbouw utiliteitsbouw aanvragen

Heeft u een energielabel nieuwbouw nodig? Joeles is gediplomeerd en gecertificeerd om uw energielabel nieuwbouw te verzorgen. Vul het aanvraagformulier in of laat ons u bellen. Wij regelen het energielabel nieuwbouw vlot en vakkundig voor u.

Direct prijs aanvragen

Onze werkwijze is afhankelijk van wanneer de vraag komt. De meest beperkte opdracht is wanneer de vraag vlakbij of na gereedkomen van het gebouw komt. Die werkwijze ziet er dan zo uit:

  • Wij maken een afspraak met u voor de opname (bezoek) van het gebouw.
  • Tijdens de opname nemen wij de bouwkundige en installatietechnische kenmerken op. Ook zullen wij u schriftelijke bewijzen vragen van diverse zaken.
  • De gegevens worden getoetst aan de bij aanvraag bouwvergunning opgestelde EPC berekening.
  • Als er geen afwijkingen worden geconstateerd, wordt het energielabel afgemeld (geregistreerd).

Bij de meest uitgebreide opdracht komen de volgende stappen erbij:

  • Wij maken de EPC berekening voorafgaand aan de indiening van de bouwaanvraag.
  • Tijdens de bouw stellen wij een bouwdossier op aan de hand van bezoeken op de bouwplaats. Dit opstellen van het bouwdossier voorkomt verslechtering van de energielabel-uitkomst door ontbreken van bewijs.

Energielabel utiliteitsbouw nieuwbouw is een verplichting

Sinds 1 juli 2014 is het ook voor nieuwe utiliteitsbouw verplicht een energielabel te verstrekken aan koper of huurder bij mutatie.  Met mutatie wordt bedoeld het aangaan van een verkoop of verhuur van een gebouw.

De overheid toetst steekproefsgewijs of het energielabel geregistreerd is.

Publieke gebouwen vanaf 250 m2 grootte moeten het energielabel ophangen op een voor het publiek zichtbare plaats. Dit betreft bijvoorbeeld ziekenhuizen, supermarkten, winkels, scholen, restaurants, schouwburgen, hotels, banken.

Meer informatie

De energielabel nieuwbouw methodiek is gebaseerd op de NEN7120. Dat is de norm die gebruikt wordt om bij aanvraag bouwvergunning te laten zien dat met de getroffen maatregelen aan de wettelijke eis (Bouwbesluit) wordt voldaan. Dit is een zogenaamde EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) berekening.

Het idee achter het energielabel nieuwbouw utiliteitsbouw is dat de bij de bouwaanvraag ingediende energieprestatieberekeningen wordt gecontroleerd ten opzicht van de praktijk. Daartoe wordt onder andere een bouwdossier opgesteld tijdens de bouw, denk aan foto’s van isolatie en installatiedelen die je bij oplevering niet meer ziet, leveringsbonnen, e.d.. De methodiek om te toetsen wordt beschreven in de Isso 75.1 (in dit geval betreft het de ‘gedetailleerde’ methodiek).

Met het energielabel utiliteitsbouw nieuwbouw kun je, in afwijking van het energielabel utiliteitsbouw bestaande bouw, plusjes achter de A krijgen. Maximaal vier stuks.

De methodiek mag ook worden gebruikt voor bestaande bouw indien sprake is van renovatie naar een zeer energiezuinig gebouw.

 

Joeles Energy Solutions
Jan Provostlaan 72
3723 RD  Bilthoven

T 030 200 02 10
info@joeles.nl
KvK 30277308