Joeles-bnr300px05
Joeles-bnr300px02
Joeles-bnr300px04
Joeles-bnr300px01
Joeles-bnr300px03
previous arrow
next arrow
PlayPause

Heb je al gehoord van de jongste nieuwe verplichting op het gebied van energiebesparende maatregelen? Dat is de informatieplicht energiebesparing.

Eind november 2016 heeft toenmalig minister Blok een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aankondigt dat het wettelijk verplicht zal gaan worden dat kantoren minimaal een energielabel C hebben. Deze verplichting gaat gelden vanaf 1 jan 2023. De verplichting geldt voor de eigenaar. De sanctie is dat het kantoor niet meer mag worden gebruikt.

energielabel-c.jpgVoor de verplichting wordt ernaar gekeken of het gebouw in de BAG registratie als kantoorfunctie staat geregistreerd.

Dit moet een energiebesparing van 8,6PJ opleveren in 2023. Er wordt tevens een verkennend onderzoek uitgevoerd of ook voor andere gebruiksfuncties een dergelijke verplichting nuttig is.

Vooralsnog zijn monumenten en kantoorgebouwen ≤ 100 m2 vrijgesteld van deze verplichting.

Met betrekking tot de te nemen maatregelen wordt uitgegaan van een terugverdientijd van tussen de 3 en 6,5 jaar. Er wordt gekeken naar een regeling voor het geval onevenredig hoge kosten zouden ontstaan. De overheid stelt dat kantoren die nu energielabel D, E of F hebben met alleen installatieaanpassingen aan de eis kunnen voldoen. En bij kantoren die nu energielabel G hebben ook bouwkundige aanpassingen nodig zijn.

Het jaar 2023 is al over drie jaar. Wilt u niet worden verrast door verplicht te nemen investeringen, dan is het raadzaam nu reeds middels een maatwerkadvies in beeld te brengen wat de status is de kantoren in uw vastgoedportefeuille. Zo kunnen investeringen worden gepland en worden uitgevoerd op een handig moment.

Energiebesparende maatregelen toepassen voor uw bestaande bedrijfsgebouwen? – u krijgt meer Energie Investeringsaftrek met een EPA-U maatwerkadvies.

Wellicht bent u bekend met de extra aftrekmogelijkheid die de overheid geeft op investeringen in energiebesparende maatregelen: de energie investeringsaftrek (EIA). Maar weet u ook dat je door een EPA U maatwerkadvies meer aftrek kunt krijgen? Dat werkt zo: u laat een EPA U maatwerkadvies maken. Wanneer u één van de pakketten uitvoert uit het maatwerkadvies dan mag u de kosten van het volledige pakket aftrekken. Wel moeten de individuele maatregelen uit het pakket voldoen aan de eisen van de energielijst.

Een voorbeeld: u brengt muurisolatie aan. Volgens de standaard mogelijkheid mag u maximaal €20/m2 opvoeren voor de EIA. Wanneer u het als maatregel in een pakket via een EPA U maatwerkadvies opvoert mag daar door de adviseur €82/m2 (voor kantoorfunctie) worden opgevoerd.

Let op: de overheid stelt eisen aan de tijdige indiening van de aanvraag.

Tenslotte kunt u ook de kosten voor het maatwerkadvies opvoeren voor de investeringsaftrek.

Laat u zich eerst goed informeren over de randvoorwaarden. Wij van Joeles zijn u graag van dienst.

Joeles Energy Solutions
Jan Provostlaan 72
3723 RD  Bilthoven

T 030 200 02 10
info@joeles.nl
KvK 30277308