previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Heb je al gehoord van de jongste nieuwe verplichting op het gebied van energiebesparende maatregelen? Dat is de informatieplicht energiebesparing.

Wie treft het?

Bedrijven en organisaties met een energieverbruik van meer dan 25.000m3 gas of 50.000kWh stroom moeten zelf pro-actief de overheid informeren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen.

infoplichtWat moet er dan gebeuren?

Het informeren van de overheid dient te gebeuren uiterlijk 1 juli 2019. Als checklijst wordt de erkende maatregellijst (die van 1 april 2019) gebruikt. Via het eloket van RVO moet deze digitaal ingevoerd worden. Van maatregelen die je nog niet hebt getroffen moet worden aangegeven wanneer je dat gaat doen.

Achtergrond

Sinds 1993 bestaat er reeds een wettelijke verplichting voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te treffen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Deze verplichting staat in het Activiteitenbesluit art 2.15. Deze wettelijke verplichting geldt zoals gezegd voor bedrijven (‘inrichtingen’) met een verbruik groter dan 25.000m3 gas of groter dan 50.000kWh elektra op een locatie. Er zijn enkele uitzonderingen.

Vanuit het Energieakkoord is het initiatief gekomen om erkende maatregellijsten op te stellen. Deze zijn bedoeld om meer duidelijkheid te geven aan bedrijven en bevoegd gezagen. Ze zijn opgesteld per beroepscategorie. Er is voor 19 beroepscategorieën een erkende maatregellijst beschikbaar.

De informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en organisaties treedt per 1 juli 2019 in werking. Dit is meteen de uiterste datum dat bedrijven en organisaties een rapport moeten hebben ingeleverd bij het bevoegd gezag. Dit gaat via de webmodule van RVO. Hiervoor dien je te beschikken over eHerkenning. Je kunt (gemakkelijk) iemand machtigen om de indiening voor je te regelen.

Joeles Energy Solutions
Jan Provostlaan 72
3723 RD  Bilthoven

T 030 200 02 10
info@joeles.nl
KvK 30277308