previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Eind november 2016 heeft toenmalig minister Blok een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aankondigt dat het wettelijk verplicht zal gaan worden dat kantoren minimaal een energielabel C hebben. Deze verplichting gaat gelden vanaf 1 jan 2023. De verplichting geldt voor de eigenaar. De sanctie is dat het kantoor niet meer mag worden gebruikt.

energielabel-c.jpgVoor de verplichting wordt ernaar gekeken of het gebouw in de BAG registratie als kantoorfunctie staat geregistreerd.

Dit moet een energiebesparing van 8,6PJ opleveren in 2023. Er wordt tevens een verkennend onderzoek uitgevoerd of ook voor andere gebruiksfuncties een dergelijke verplichting nuttig is.

Vooralsnog zijn monumenten en kantoorgebouwen ≤ 100 m2 vrijgesteld van deze verplichting.

Met betrekking tot de te nemen maatregelen wordt uitgegaan van een terugverdientijd van tussen de 3 en 6,5 jaar. Er wordt gekeken naar een regeling voor het geval onevenredig hoge kosten zouden ontstaan. De overheid stelt dat kantoren die nu energielabel D, E of F hebben met alleen installatieaanpassingen aan de eis kunnen voldoen. En bij kantoren die nu energielabel G hebben ook bouwkundige aanpassingen nodig zijn.

Het jaar 2023 is al over drie jaar. Wilt u niet worden verrast door verplicht te nemen investeringen, dan is het raadzaam nu reeds middels een maatwerkadvies in beeld te brengen wat de status is de kantoren in uw vastgoedportefeuille. Zo kunnen investeringen worden gepland en worden uitgevoerd op een handig moment.

Joeles Energy Solutions
Jan Provostlaan 72
3723 RD  Bilthoven

T 030 200 02 10
info@joeles.nl
KvK 30277308